IRLEN KLINIKA SLOVENIJA

00 386 70 76 9991

Klinika za diagnostiko skotopičnega oz. Irlen sindroma

Irlen specialisti v Sloveniji

Irlen klinika v Ljubljani ima mednarodni certifikacijski status, ki ji ga je podelila raziskovalka in utemeljiteljica Irlen metode za odkrivanje skotopičnega sindroma, Helen Irlen z Irlen inštituta v Kaliforniji, ZDA. Diagnostike klinike je do pridobitve najvišje ravni certifikatov osebno izobraževal in mentoriral Alan Penn iz Alan Penn klinike v Londonu, VB.

Za ugotavljanje in odpravljanje težav zaradi skotopičnega oz. Irlen sindroma na naši Irlen kliniki opravljamo testiranja za otroke in odrasle z uporabo Irlen metode, ki je vodilna v svetu na tem področju. Uporabljamo preverjeno Irlen tehnologijo za prilagoditev spektra, da se omilijo oz. odpravijo težave zaradi skotopičnega oz. Irlen sindroma.

V naši kliniki, eni redkih Irlen klinik v centralni Evropi, dobijo naše stranke na testiranju vso potrebno podporo, z osebnim pristopom pa zagotavljamo obravnavo, med katero za vsakega posameznika in njegove težave poiščemo individualno rešitev.

Irlen diagnostika:

doc. dr. Polona Kelava, direktorica klinike

Ljubica Kosmač, prof., strokovna vodja klinike

Skotopični oz. Irlen sindrom
Motnja senzoričnega uravnavanja

Skotopični oz. Irlen sindrom razumemo kot motnjo senzoričnega uravnavanja, ki povzroča vrsto simptomov, vključno s primanjkljaji v procesiranju vidnih informacij in občutljivostjo na svetlobo. Gre za težavo s procesiranjem vidnih informacij v možganih, ne za težavo z očmi.

Vidno zaznavanje ob prisotnosti skotopičnega oz. Irlen sindroma zahteva zahtevnejše operacije pri procesiranju vidnih informacij v možganih, kar običajno poteka učinkovito in brez napora. Možgani oseb s skotopičnim oz. Irlen sindromom se zelo zelo trudijo že s samim gledanjem.

Preberite več o simptomih skotopičnega oz. Irlen sindroma.

Metoda Irlen
Komu in kako pomaga?

S pomočjo Irlen barvnih folij ali Irlen spektralnih filtrov (barva je za vsakega posameznika specifičen odtenek, lasten samo njemu, individualna, česar ni mogoče reševati s pomočjo kakršnih koli pobarvanih stekel!) lahko dosežemo izboljšanje pri težavah:

 • Težave pri branju in pisanju
  - disleksija (težave so podobne, zato se večkrat izkaže, da ima oseba s postavljeno diagnozo disleksije dejansko le skotopični oz. Irlen sindrom, pogosto pa ima posameznik oboje, tako disleksijo kot skotopični oz. Irlen sindrom, v tem primeru pomagamo z odstranitvijo težav zaradi skotopičnega oz. Irlen sindroma)
  - težave pri hitrosti, tekočnosti, natančnosti branja in slabo počutje pri branju
  - težave z bralnim razumevanjem in črkovanjem
  - težave pri pisanju, posebej pri prepisovanju iz knjig ali z belih tabel

 • Splošne težave pri učenju
  - pri matematiki, posebej težave z branjem preglednic in grafov
  - težave pri drugih predmetih, kjer je delo s preglednicami in grafi in več dela z besedili, kjer se zahteva branje, razumevanje in pisanje

 • ADD (motnja pozornosti in koncentracije) ali AD/HD (motnja pozornosti in koncentracije / hiperaktivnost)
  - težave s pozornostjo / koncentracijo / vedenjske motnje

 • Specifične težave z učenjem
  - Aspergerjev sindrom in avtizem

 • Nelagodje oz. bolečine: glava in oči
  - glavoboli – migrene – slabost – koordinacija – občutljivost na svetlobo

 • Težave v povezavi s telesnim in mentalnim zdravjem
  - sindrom kronične utrujenosti - fibromialgija – moč imunskega sistema – anksioznost – težave s prebavo, alergijami, intolerancami

Težave zaradi skotopičnega oz. Irlen sindroma pogosto soobstajajo z drugimi težavami, simptomi so pogosto zelo podobni. Z Irlen metodo jih odpravimo, kadar gre le za skotopični oz. Irlen sindrom, in omilimo, kadar gre pri posamezniku za kombinacijo več različnih težav (npr. disleksija in skotopični sindrom). 

Odprava oz. omilitev opisanih težav vpliva na:

 • Zmanjšanje anksioznosti in stresa

 • Povečanje samozavesti in izboljšanje samopodobe

 • Občutek boljšega počutja

 • Vzpostavitev normalnega ritma spanja

Pomembno je vedeti tudi:

Irlen metoda se ne ukvarja le z branjem. Irlen spektralni filtri odstranijo občutljivost na svetlobo, posebej na fluorescentne oz. neonske luči, sončno svetlobo, žaromete nasproti vozečih vozil, izboljšajo percepcijo globine in zagotavljajo največjo podporo pri branju, prepisovanju, računanju in drugem učenju.

Občutek utrujenosti in izčrpanosti kot posledica skotopičnega oz. Irlen sindroma se zelo pogosto dodatno poveča z izpostavljenostjo in večjo uporabo fluorescentne oz. neonske razsvetljave v šolah, na fakultetah in na delovnem mestu.

Težave, ki jih povzroča skotopični oz. Irlen sindrom, ostanejo vse življenje, lahko pa se spreminjajo od otroštva do odraslosti. Z Irlen metodo jih lahko odpravimo.

Z Irlen metodo težave odpravimo, kadar gre le za skotopični oz. Irlen sindrom, in omilimo, kadar gre za kombinacijo več različnih težav.

Testirajte se za skotopični oz. Irlen sindrom

Irlen metoda je dvostopenjski proces, ki se običajno izvede v dveh obiskih, in sicer:

 • Stopnja 1 – Osnovno testiranje za ugotavljanje skotopičnega sindroma oz. presojanje: traja v povprečju uro in pol do dveh ur in pol, pri zahtevnih primerih lahko dlje. Na testiranju ugotovimo, ali oseba skotopični sindrom ima ali ne, ali z barvo lahko pomagamo ali ne ter ali je stopnja izboljšanja z ugotovljeno barvo nizka, srednja ali visoka. Obenem ugotovimo področja težav, ki jih pri posamezniku lahko izboljšamo oz. nanje vplivamo z Irlen barvnimi spektralnimi filtri. Posameznikom z ugotovljeno srednjo do visoko stopnjo izboljšanja priporočamo tudi testiranje na drugi stopnji (torej ne izgubljate časa in denarja, če rešitve ne moremo zagotoviti).
  S testiranjem skotopičnega sindroma po Irlen metodi odkrijemo vzroke za otežkočeno branje in prepoznamo vse fizične simptome, ki jih le-ta povzroča. To zagotavlja največji možni učinek metode.

Na testiranju boste izvedeli več o svojih simptomih (večina se namreč ne zaveda, da morda način, na katerega doživljajo svet, ni tak kot pri ostalih). To védenje je zelo pomembno zato, da lahko zagotovimo spremembe in izboljšanje na vseh področjih, na katera lahko vpliva izboljšana predelava vizualnih informacij, ne le na področju branja.

Ob koncu testiranja Irlen presojevalec določi, katera barvna folija ali kombinacija folij zmanjša ali odstrani simptome ter omogoči, da beremo lažje in dlje, brez nelagodja. O izsledkih testiranja dobite izvid s priporočili za šolo ali drugo ustanovo.

Prva stopnja testiranja se opravi pri katerem koli certificiranem Irlen presojevalcu v Sloveniji, s katerimi se lahko dogovarjate tudi neposredno. Najdete jih v zavihku Partnerji.

 • Stopnja 2 – Testiranje za določitev Irlen barvnih filtrov oz. diagnostika: traja običajno dve do tri ure. Na tem testiranju Irlen diagnostik sistematično uporabi vrsto nalog, ki mu s pomočjo povratne informacije testirane osebe pomagajo določiti optimalno individualno barvo stekel/plastike za očala, ki omogočijo natančno in nenaporno predelavo vizualnih informacij, s čimer ta lažje funkcionira pri branju, v notranjih prostorih, v zunanjih prostorih, med vožnjo ter pri mnogih drugih aktivnostih. S takšno natančno določeno barvo, ki ustreza osebi v vseh okoliščinah, obdelajo steklo oz. plastiko za očala (lahko je običajno steklo oz. plastika ali pa že vsebuje predpisano dioptrijo) v Irlen laboratoriju v Kaliforniji.

  Drugo stopnjo testiranja opravljamo le na Inštitutu za skotopični sindrom / Irlen kliniki v Ljubljani.

Dodatne informacije o skotopičnem oz. Irlen sindromu boste našli na spletni strani:

Če potrebujete svetovanje v povezavi s skotopičnim oz. Irlen sindromom in/ali testiranje, pokličite na 070 769 991 ali pišite na info@irlenslovenia.com, radi bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.


Cene testiranja:

Osnovno testiranje za določanje skotopičnega sindroma oz. presojanje stane 40,00 EUR na uro in traja običajno od ure in pol do dveh ur in pol. V kolikor je potreben nakup barvnih folij, ki olajšajo branje, stane ena folija 5,00 EUR, oseba pa potrebuje od ene do štirih folij hkrati, kar ugotovimo šele na testiranju.

Če se izkaže, da nimate skotopičnega sindroma, poravnate le znesek enournega testiranja, 40,00 EUR.

Testiranje za določitev Irlen barvnih filtrov oz. diagnostika stane 392,00 EUR, kamor so vključeni pregled (ali več pregledov, če je to potrebno) in barvna stekla oz. barvna plastika za očala, ki jih z individualno določeno barvo za vsakega posameznika obdelajo v laboratoriju v Kaliforniji, ZDA.

Kontrolni pregledi. Kontrolni pregledi enkrat letno so potrebni zato, da se preveri, ali individualno določena barva še vedno deluje optimalno. Barvni odtenek se v času hormonskih sprememb (pubertete, nosečnosti) in močnih stresnih situacij zaradi kemičnih sprememb v možganih rahlo spremeni. Preveritev odtenka opravi certificirani diagnostik, v primeru ugotovitve spremembe odtenka je možno obstoječa stekla dobarvati ali pa nabaviti nova.

Cena testiranja za preveritev odtenka: 60 EUR na uro, traja pa od ene ure do dveh, odvisno od zahtevnosti primera. V kolikor ugotovimo, da je potrebna prilagoditev odtenka, je k temu potrebno prišteti še ceno za nove Irlen barvne filtre. Svetujemo, da se na kontrolni pregled naročite pravočasno.

Videi o skotopičnem oz. Irlen sindromu

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  
Translated by Polona Kelava and Ljubica Kosmač. All rights reserved.
www.irlen.com