Skotopični sindrom je za vsakega malo drugačen, zato ne sklepajmo, da nekdo, ki nima popačenj besedila pri branju, skotopičnega sindroma nima, ali pa celo, da je potrebno imeti bralne težave, da bi imeli skotopični sindrom.

Možna je katera koli individualna kombinacija simptomov, od tega, da doživljamo le popačenja, do tega, da doživljamo le fizično neugodje (pritisk, neprijeten občutek, glavobol, boleče oči), in seveda obojega skupaj.

Skupno vsem s skotopičnim sindromom pa je, da na njihove simptome vpliva izpostavljenost svetlobi: daljša kot je, in bolj kot je svetloba umetna in/ali močna, več je simptomov. Praviloma drži tudi, da so simptomi z daljšo vizualno aktivnostjo (npr. branjem, učenjem, tudi poslušanjem učiteljeve razlage v svetli učilnici), bolj izraziti.