Si želite postati presojevalec skotopičnega sindroma po metodi Irlen? Bi radi pomagali drugim z metodo, ki ima kot ena redkih takojšnji učinek?

Vsako leto v Ljubljani (od leta 2020 naprej online za udeležence iz vse Slovenije) poteka usposabljanje za certificirane presojevalce skotopičnega sindroma po metodi Irlen. Z izobraževanjem pridobite mednarodno priznano kvalifikacijo za ugotavljanje skotopičnega sindroma po metodi Irlen, ki je na svojem področju vodilna v svetu. Kot presojevalec lahko osebam s težavami z vizualno percepcijo pomagate le-to izboljšati in s tem olajšati njihovo življenje.

Pri prijavi na izobraževanje za presojevalce skotopičnega sindroma po metodi Irlen imajo prednost specialni pedagogi, inkluzivni pedagogi, pedagogi, socialni pedagogi, andragogi, psihologi, učitelji in vzgojitelji.

Usposabljanje za presojevalce v slovenskem jeziku vodita certificirani diagnostičarki skotopičnega sindroma dr. Polona Kelava, direktorica Irlen klinike Slovenija in Ljubica Kosmač, strokovna vodja Irlen klinike Slovenija.

Izobraževanje poteka tri dni (2+1), teorija s praktičnimi primeri dva dni, po lastnem treningu na posameznih primerih sledi še tretji, zaključni dan, ki ga običajno speljemo v obliki več zaporednih zoom srečanj.

Temu sledi približno šest-mesečno intenzivno individualno delo z mentorico, kar pripelje do pridobitve certifikata.

Cena izobraževanja vključno z vsemi materiali znaša 650,00 €.

Materiali, ki jih prejmete na izobraževanju: 2 knjigi Helen Irlen o skotopičnem sindromu, 2 kompleta folij za testiranje, priročnik in »zvezek« z nalogami za testiranje, komplet za testiranje najmlajših otrok, obrazci za testiranje, fascikel z vsemi potrebnimi dokumenti, predloge izvidov, članki o skotopičnem sindromu, lupa.

Več informacij in prijave na:

info@irlenslovenia.com ali 070 76 9991.

Naslednji predvideni termini za izobraževanje za presojevalce:

2024

5. in 6. oktober 2024 – predvidoma online izvedba