NATAŠA BUDNA STANTA, prof. matematike in tehnike

Certificirana presojevalka skotopičnega sindroma po metodi Irlen

testiranja opravlja v Mežici


nbstanta@gmail.com

031 606 966

KATARINA KOTNIK, prof. def.

Certificirana presojevalka skotopičnega sindroma po metodi Irlen

testiranja opravlja v Slovenj Gradcu in OŠ Šmartno pri Slov. Gradcu


spd.kotnik@gmail.com

041 281 792

ANJA PEČOLER, mag. varne prehrane

Certificirana presojevalka skotopičnega sindroma po metodi Irlen

testiranja opravlja v Slovenj Gradcu


anjapecoler94@gmail.com

041 384 602

MIRJANA SMOLAK, prof. def.

Certificirana presojevalka skotopičnega sindroma po metodi Irlen

testiranja opravlja na Ravnah na Koroškem in OŠ Franja Goloba Prevalje


mirjana.smolak@gmail.com

041 961 474

mag. MATEJA VERDINEK ŽIGON, uni. dipl. soc. del.

Certificirana presojevalka skotopičnega sindroma po metodi Irlen

testiranja opravlja v Ravnah na Koroškem


teja.zigon@gmail.com

drustvosos33@gmail.com

041 375 170