Varuh človekovih pravic je prepričan, da je posameznikom treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje, sicer lahko pride do posegov v pravice, ki jih ščitijo Konvencija o pravicah invalidov in tudi 4. člen ZMat ter 11. člen ZIMI. Če pa podzakonski akti ovirajo omogočanje prilagoditev, jih je treba spremeniti, saj so sicer v nasprotju z določbo 120. člena Ustave RS. Varuh je predlagal, naj konkretni dijakinji omogočijo ustrezne prilagoditve za opravljanje mature, a njegov predlog ni bil sprejet. Je pa pozneje v zvezi z istim vprašanjem tudi Zagovornik načela enakosti prepoznal diskriminacijo in pristojnim podal priporočilo za razrešitev težave.

Celotno mnenje si lahko preberete na spletni strani Varuha človekovih pravic.