Že več let si prizadevamo, da bi bila pripoznana pravica do uporabe barvnih folij in barvnega papirja za učence in dijake s skotopičnim sindromom na NPZ in maturi.

Letošnje šolsko leto se je na Varuha človekovih pravic v zvezi s to pravico obrnila mati dijakinje iz Gimnazije Šentvid. Varuh se je na njeno prošnjo po zaščiti pravice do možnosti, da tudi njena hči s pripomočki (barvne folije, barvni papir) lahko na maturi izkaže svoje znanje, odzval v korist dijakinje.

Varuh skladno z določbo 7. člena Zakona o varuhu človekovih pravic predlaga Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in Državni komisiji za maturo, da še pred letošnjim pristopom k maturi omogočita ustrezne prilagoditve za opravljanje mature dijakinji. Poudari, da pojasnilo, da to ni predvideno v podzakonskem aktu in da izpostavljene simptome pripisuje znanstveno nedokazani oz. neobstoječi diagnozi, za zavrnitev prošnje po uporabi barvnih folij in barvnega papirja na maturi ne zadošča.

Kljub temu sta Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Državni izpitni center, Državna komisija za splošno maturo dijakinji odrekla prilagoditve, ki bi ji pomagale izkazati njeno znanje, torej sta ji odvzela pravico do enakovredne obravnave na maturi in jo s tem postavile v slabši položaj.

Še naprej se bomo trudili, da bodo odločevalci spoznali svojo zmoto in stopili naproti tudi otrokom s skotopičnim sindromom.

Celotno pismo varuha človekovih pravic si lahko preberete spodaj.