PRVA STOPNJA TESTIRANJA – PRESOJANJE SKOTOPIČNEGA SINDROMA PO METODI IRLEN

Na tem testiranju potrdimo ali ovržemo prisotnost simptomov, skladnih s skotopičnim sindromom pri posamezniku ter izmed nekaj več kot 11.000 odtenkov določimo individualni odtenek barvnih folij Irlen.

Da bi sploh vedeli, ali ste je nekdo kandidat za testiranje, je potrebno najprej izpolniti vprašalnik. Opazujte sebe oz. opazujte otroka glede na sklope vprašalniku oz. vprašanja in nato nanje odgovorite realno. Navodila glede tega, kam se vprašalnik pošlje, so na dnu četrte strani vprašalnika.

 

PRIJAVA NA PRVO STOPNJO TESTIRANJA

Prvo stopnjo testiranja lahko opravite na Irlen kliniki Slovenija ali pri presojevalcih skotopičnega sindroma po metodi Irlen, ki delujejo po vsej Sloveniji.

Če želite opraviti testiranje na Irlen kliniki Slovenija (enote v Ljubljani, Šenčurju pri Kranju ali v Velenju), pošljite izpolnjen vprašalnik (povezava do vprašalnika na tej strani spodaj) na naslov: info@irlenslovenia.com ali po pošti: Inštitut za skotopični sindrom, Središka 4, 1000 Ljubljana.

Na presojevalca, ki vam je najbližje, se lahko obrnete tudi sami. Dogovor bo tekel hitreje, če boste imeli vprašalnik že izpolnjen.

Informacije na telefonu: 070 769 991.

 

OPIS TESTIRANJA NA PRVI STOPNJI

Osnovno testiranje za ugotavljanje skotopičnega sindroma oz. presojanje: traja v povprečju uro in pol do dveh ur in pol, pri zahtevnih primerih lahko dlje. Na testiranju ugotovimo, ali oseba skotopični sindrom ima ali ne, ali z barvo lahko pomagamo ali ne ter ali je stopnja izboljšanja z ugotovljeno barvo nizka, srednja ali visoka. Obenem ugotovimo področja težav, ki jih pri posamezniku lahko izboljšamo oz. bi nanje lahko vplivali z barvnimi filtri Irlen. Posameznikom z ugotovljeno srednjo do visoko stopnjo izboljšanja priporočamo tudi obravnavo na drugi stopnji (torej ne izgubljate časa in denarja, če rešitve ne moremo zagotoviti).

S testiranjem skotopičnega sindroma po metodi Irlen odkrijemo vzroke za otežkočeno branje in prepoznamo fizične simptome, ki jih le-ta povzroča.

Na testiranju boste izvedeli več o svojih simptomih (večina se namreč ne zaveda, da morda način, na katerega doživljajo svet, ni tak kot pri ostalih). To védenje je zelo pomembno zato, da lahko zagotovimo spremembe in izboljšanje na vseh področjih, na katera lahko vpliva izboljšana predelava vizualnih informacij, ne le na področju branja.

Ob koncu testiranja presojevalec po metodi Irlen določi, katera barvna folija ali kombinacija folij zmanjša ali odstrani simptome ter omogoči, da beremo lažje in dlje, brez nelagodja. O izsledkih testiranja dobite izvid s priporočili za šolo ali drugo ustanovo.

Prva stopnja testiranja se opravi pri katerem koli certificiranem presojevalcu skotopičnega sindroma po metodi Irlen v Sloveniji, s katerimi se lahko dogovarjate tudi neposredno. Najdete jih v zavihku Kontakt – Presojevalci.


CENA TESTIRANJA NA PRVI STOPNJI

Osnovno testiranje za določanje skotopičnega sindroma oz. presojanje stane traja običajno od ure in pol do dveh ur in pol, in se plača glede na porabljeni čas. Ena ura testiranja stane 50,00 €. V kolikor je potreben nakup barvnih folij Irlen, ki olajšajo branje, stane ena folija 6,00 €, oseba pa potrebuje od ene do štirih folij hkrati, kar ugotovimo šele na testiranju.

VPRAŠALNIK

Vprašalnik natančno preberite in ga izpolnite. Odgovori naj bodo realni in naj odražajo dejansko stanje. Če ga izpolnjujete za otroka, tudi njega povprašajte o temah, ki se jih dotika vprašalnik.

Izpolnjen vprašalnik pošljite skeniran ali izpolnjen kar v pdf na naslov: info@irlenslovenia.com, ali po navadni pošti na naslov: Inštitut za skotopični sindrom, Središka ulica 4, 1000 Ljubljana