Osnovno testiranje lahko opravite neposredno pri katerem koli certificiranem presojevalcu skotopičnega sindroma po metodi Irlen, brez posredovanja Irlen klinike.