Skotopični sindrom opredelimo kot motnjo senzornega prilagajanja z vrsto simptomov vključujoč: motnje vizualnega procesiranja, motnje kognicije, bralne in druge učne težave, fizični simptomi in občutljivost na svetlobo. Gre za težavo s procesiranjem v možganih. Percepcija zahteva sposobnost možganov, da pravilno in zlahka razumejo in procesirajo vizualne informacije brez napora.

  • Vizualno-zaznavna motnja: nevrološka osnova, vizualni korteks, prehodnega značaja ali magno-celični primanjkljaj.
  • Genetska predispozicija: enako prizadeti moški in ženske.
  • Simptomi variirajo in jih sprožajo dejavniki iz okolja.
  • Stopnja resnosti težav: na kontinuumu od blage do težje.
  • Okoljski sprožilci: osvetlitev, kontrast, barve, vzorci, količina besedila na listu, zahteva po stalnem delovanju – zmogljivosti, zahteva po razumevanju, velikost, oblika in format besedila.


Da bi skotopični sindrom oz. vpliv svetlobe nanj lažje razumeli, so se z njim ukvarjale mnoge študije; posebej so preverili, kako delujejo možgani osebe s skotopičnim sindromom ob uporabi filtrov Irlen in brez njih.

To so preverjali na različne načine, s fMRI slikanjem, SPECT scan tehnologijo… Ugotovili so, da barvni filtri Irlen pri večini oseb s skotopičnim sindromom omogočijo normalizacijo in kristalizacijo procesiranja vizualnih informacij. Možganske funkcije se lažje uravnotežijo s filtri in težje brez.

Brez filtrov Irlen so pri osebah s skotopičnim sindromom izmerili pomembno povečanje v aktivnosti v centru za procesiranje čustev in v centru za vizualno procesiranje, zmanjšana pa je bila aktivnost v malih možganih, v predelu, ki pomaga usklajevati koordinacijo in nove informacije.

To so ugotovitve študij Levine idr. (1997), Amen, (2004), Chouinard idr. (2012), Tosta, S., & Anderson, A. (2019), Hu, K., De Rosa, E., & Anderson, A. K. (2020).

Slika je iz študije Amen, 2004, in predstavlja na desni strani prekomerno obremenjene možgane osebe s skotopičnim sindromom, na levi strani pa možgane iste osebe, slikane takoj za tem, ki uporablja individualno določene barvne filtre Irlen. Možgani se pomirijo, stopnja obremenjenosti je pričakovana, ne prekomerna, kar omogoči lažje funkcioniranje, ublažijo se ali izginejo popačenja besedila na papirju in fizični simptomi – zviša se kvaliteta življenja.