Opozorilo: izboljšave po obravnavi z metodo Irlen so mogoče le na področjih, ki so povezana s skotopičnim sindromom (primera: tiste bralne težave, ki jih povzroča disleksija, z obravnavo po metodi Irlen ne bodo olajšane, tiste, ki jih povzroča skotopični sindrom pa; težave s koncentracijo, ki jih povzroča ADHD, ne bodo odpravljene, bo pa po obravnavi z metodo Irlen koncentracija lahko tudi bistveno boljša, in sicer le v tistem delu, ki ga povzroča občutljivost na svetlobo).

S pomočjo barvnih folij Irlen ali barvnih filtrov Irlen (odtenek določimo za vsakega posameznika specifično, popolnoma individualno, ob podrobni obravnavi, česar ni mogoče reševati s pomočjo kakršnih koli pobarvanih stekel!) lahko dosežemo izboljšanje pri določenih težavah

TEŽAVE PRI BRANJU IN PISANJU
 • težave pri hitrosti, tekočnosti, natančnosti branja in slabo počutje pri branju
 • težave z bralnim razumevanjem in črkovanjem
 • težave pri pisanju, posebej pri prepisovanju iz knjig ali z belih tabel
 • disleksija (težave so podobne, zato se večkrat izkaže, da ima oseba s postavljeno diagnozo disleksije dejansko le skotopični sindrom, pogosto pa ima posameznik oboje, tako disleksijo kot skotopični sindrom, v tem primeru pomagamo z odstranitvijo težav zaradi skotopičnega sindroma)


splošne učne težave
 • pri matematiki, posebej težave z branjem preglednic in grafov
 • težave pri drugih predmetih, kjer je delo s preglednicami in grafi in več dela z besedili, kjer se zahteva branje, razumevanje in pisanje


ADD (motnja pozornosti in koncentracije) ali ADHD (motnja pozornosti in koncentracije / hiperaktivnost)
 • težave s pozornostjo / koncentracijo / vedenjske motnje; vse večinoma v povezavi z izpostavljenostjo svetlobi
specifične težave z učenjem
 • Aspergerjev sindrom in avtizem (tisti simptomi, ki so povezani z občutljivostjo na svetlobo)


nelagodje oz. bolečine: glava, oči
 • glavoboli – migrene – slabost – koordinacija – občutljivost na svetlobo


težave v povezavi s telesnim in mentalnim zdravjem
 • sindrom kronične utrujenosti – fibromialgija – moč imunskega sistema – anksioznost – težave s prebavo, alergijami, intolerancami

Težave zaradi skotopičnega sindroma pogosto soobstajajo z drugimi težavami, simptomi so pogosto zelo podobni. Z metodo Irlen jih odpravimo, kadar gre le za skotopični sindrom, in omilimo, kadar gre pri posamezniku za kombinacijo več različnih težav (npr. disleksija in skotopični sindrom).

Odprava oz. omilitev opisanih težav vpliva na …

 • Zmanjšanje anksioznosti in stresa.
 • Povečanje samozavesti in izboljšanje samopodobe.
 • Občutek boljšega počutja.
 • Vzpostavitev normalnega ritma spanja.

 

Pomembno je vedeti tudi …

Metoda Irlen se ne ukvarja le z branjem. Barvni filtri Irlen odstranijo občutljivost na svetlobo, posebej na fluorescentne oz. neonske luči, sončno svetlobo, žaromete nasproti vozečih vozil, izboljšajo percepcijo globine in zagotavljajo največjo podporo pri branju, prepisovanju, računanju in drugem učenju.

Občutek utrujenosti in izčrpanosti kot posledica skotopičnega sindroma se zelo pogosto dodatno poveča z daljšo izpostavljenostjo fluorescentni oz. neonski razsvetljavi v šolah, na fakultetah in na delovnem mestu.

Težave, ki jih povzroča skotopični sindrom, ostanejo vse življenje, lahko pa se spreminjajo od otroštva do odraslosti. Z metodo Irlen jih lahko odpravimo.

Z metodo Irlen težave odpravimo, kadar gre le za skotopični sindrom, in omilimo, kadar gre za kombinacijo več različnih težav.