Odgovor na “Skupno stališče stroke”

Oktobra 2022 je bilo na šole in druge inštitucije poslano mnenje nekaterih razširjenih strokovnih kolegijev pod imenom »Skupno stališče stroke o t.i. Irlen oz. skotopičnem sindromu«, v novembru je šole na to mnenje opozorilo tudi MIZŠ.

Z mnenjem samim Inštitut za skotopični sindrom, Irlen klinika Slovenija ni bila seznanjen/-a, niti povabljen/-a k pogovoru na to temo.

Mnenje je izrazito odklonilno in kaže na nepoznavanje področja, s katerim se Mednarodni inštitut Irlen ukvarja že več kot štiri desetletja, v Sloveniji pa se z njim res ukvarja le naša inštitucija (šele zadnjih 5 let, pred tem pa skoraj trideset let zasl. prof. dr. Ana Krajnc, ki je pionirka na tem področju pri nas.) Od takrat mnogim uspešno lajšamo težave z branjem in učne težave . (Tudi prof. dr. Ana Krajnc se je na skupno stališče ostro odzvala, njen zapis lahko preberete spodaj, ob odzivu Irlen klinike Slovenija spodaj.)

Podpisniki omenjenega strokovnega stališča celo odsvetujejo uporabo pripomočkov, ki jih na osnovi uveljavljenih mednarodnih licenc določimo po metodi Irlen (barvne folije Irlen in barvne filtre Irlen), in to podprejo z neustreznimi argumenti (ovržemo jih v odzivu spodaj).

Odlični rezultati našega dela so dokaz, da z metodo Irlen lahko učinkovito pomagamo (v Sloveniji že več kot 700 otrokom), zato Vas vabimo, da si v odzivu Irlen klinike Slovenija spodaj preberete z dokazi podprte utemeljitve v prid uporabe metode Irlen , kot veljajo tudi drugje v svetu.

V odzivu utemeljimo, da:

  • so za skotopični oz. sindrom Irlen značilne predvsem učne in bralne težave, zato pri njem ne gre za medicinsko diagnozo,
  • skotopičnega simptoma ne zdravimo, le blažimo njegove simptome (npr. popačenja besedila pri branju),
  • skotopični sindrom ni opredeljen kot bolezen, zato ni umeščen v Mednarodno klasifikacijo bolezni,
  • je na voljo zadostno število raziskav, ki temeljijo na objektivnem ocenjevanju metode Irlen in ki brez dvoma potrdijo izjemen učinek barvnih folij Irlen in barvnih filtrov Irlen na simptome skotopičnega sindroma, dostopne so na tej povezavi,
  • se z raziskovanjem področja skotopičnega sindroma ukvarjajo nekatere najuglednejše univerze po vsem svetu (npr. Cornell University) in mnogi priznani strokovnjaki, med njimi nevroznanstveniki, zato težko rečemo, da gre za nepriznan sindrom ali za t.i. sindrom Irlen,
  • sta tako pedagoška stroka kot MIZŠ skotopični sindrom poznala ter podpirala, preko pomoči otrokom z barvnim papirjem in barvnimi ravnilci in s financiranjem MIZŠ, tudi s sredstvi EU, projektov s področja skotopičnega sindroma in metode Irlen, obstajajo mnoge diplomske in magistrske naloge na to temo (več fakultet)
  • in še več.

Irlen klinika Slovenija si že leta prizadeva, da bi védenje o skotopičnem sindromu, tej mnogo premalo poznani težavi, ki mnogim otrokom zaradi otežkočenega branja otežuje šolsko delo in negativno vpliva na njihovo samopodobo, našlo pot do vseh, ki to pomoč potrebujejo.

Naš moto je sodelovanje, kajti le s skupnimi močmi lahko zagotovimo boljše pogoje za delo otrok s težavami, kakršne povzroča skotopični sindrom.

Naj se zahvalimo vsem šolam, ki ste bile že doslej trdna opora učencem s skotopičnim sindromom.

Hvala za Vaš čas in vse dobro,


V imenu diagnostikov in presojevalcev po metodi Irlen

dr. Polona Kelava,

direktorica Inštituta za skotopični sindrom, Irlen klinike Slovenija

www.irlenslovenia.com

www.facebook.com/institutzaskotopicnisindrom

www.irlen.com